Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

9773 18c6
Reposted fromblutelf blutelf viafucktion fucktion
zadaleko
Nie chcę Cię zniechęcić. Chcę żebyś był pewny tego co robisz, bo ja już nie mam sił znowu o kimś zapominać.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafucktion fucktion
zadaleko
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafucktion fucktion
zadaleko
4759 e425
Reposted fromrol rol viafucktion fucktion

March 31 2015

zadaleko
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamarlboro marlboro
zadaleko
3391 450a
♥♥♥
Reposted fromawakened awakened viamarlboro marlboro
zadaleko
7333 732e
zadaleko
Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz
Reposted fromjustjustjust justjustjust viamarlboro marlboro
zadaleko


 JoeyfulNew York State of mind
zadaleko
4240 7c48
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viamarlboro marlboro
zadaleko
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamarlboro marlboro

March 30 2015

zadaleko
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viaJulaHeart JulaHeart
zadaleko
1461 cc0a
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaJulaHeart JulaHeart
zadaleko
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viaJulaHeart JulaHeart
zadaleko
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaJulaHeart JulaHeart
zadaleko
A jeśli już przepaść i pustka między nami, 
to tylko taka, na sekundę między ustami a ustami.
— h
Reposted fromirmelin irmelin viaJulaHeart JulaHeart
zadaleko
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaJulaHeart JulaHeart

March 29 2015

zadaleko
mój lęk wysokości zaczyna się nad niebem
jedyne o co się boję to chyba tylko o Ciebie
— diox
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej via100suns 100suns
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl